نمایشگاه شیشه تیر ماه ۱۴۰۲

نمایشگاه شیشه ۱۴۰۲ | ششمین دوره نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران 1402 iran glass show
تاریخ شمسی: ۲۳ تا ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲
تاریخ میلادی Jul 14-17, 2023.
جمعه تا دوشنبه
زمان بازدید 8 صبح الی 3 عصر