افتتاح مدرسه ۱۸ کلاسۀ خیرساز نیکان کاوه (حاج ابراهيم عسگريان) با حضور وزیر کشور در ساوه

این مدرسۀ ۱۸ کلاسه برای دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی با ظرفیت ۵۴۰ دانش آموز و زیر بنای ۲۵۰۰ مترمربع توسط کارآفرین نمونه ملی و خیر مدرسه ساز احداث گردید.