افتخار آفرینی صالح اباذری ملی پوش گروه صنعتی کاوه

فرزند ایران، برومند کاوه

افتخار آفرینی صالح اباذری ملی پوش گروه صنعتی کاوه در مسابقات لیگ جهانی قبرس و برد قاطعانه در مقابل هیراتا رقیب ژاپنی و کسب مدال برنز این دوره از لیگ جهانی