همایش ملی هفته ی محیط زیست

همایش ملی هفته ی محیط زیست با حضور دکتر ثامنی و مسئولین و فعالین محیط زیست در مرکز همایش های گروه صنعتی شیشه کاوه
‌مراسم افتتاح خانه ی محیط زیست گروه صنعتی شیشه کاوه