راه های ارتباطی

دفتر مرکزی:

ایران، تهران، انتهای اتوبان صياد شيرازي شمال، بلوار شهید مژدی (اوشان)، پلاک ۴، ساختمان کاوه

کد پستی: ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱

تلفن ۱ : ۲۹۱۰۰-۲۱-۹۸+

تلفن ۲ : ۲۹۴۹۰-۲۱-۹۸+

فکس ۱ : ۲۲۱۹۸۰۰۹-۲۱-۹۸+

فکس ۲ : ۲۲۱۹۸۰۱۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : info@kavehglass.com

واحد منابع انساني

تلفن : ۸۴۴۰۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : jobs@kavehglass.com

واحد فروش داخلي ظروف شيشه‌اي

تلفن : ۸۴۴۰۴-۲۱-۹۸+

ایمیل : sales@kavehglass.com

واحد فروش داخلي شيشه

تلفن : ۸۴۴۰۵-۲۱-۹۸+

ایمیل : sales@kavehglass.com

واحد فروش داخلي متانول

تلفن : ۲۲۱۹۱۶۰۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : sales@kavehglass.com

واحد فروش داخلي كربنات سديم

تلفن : ۲۲۱۹۱۶۰۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : sales@kavehglass.com

واحد صادرات ظروف شيشه‌اي

تلفن : ۸۴۴۰۴-۲۱-۹۸+

ایمیل : export@kavehglass.com

واحد صادرات شيشه

تلفن : ۸۴۴۰۵-۲۱-۹۸+

ایمیل : export@kavehglass.com

واحد صادرات متانول

تلفن : ۲۲۱۹۷۹۰۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : export@petrokaveh.com

واحد صادرات كربنات سديم

تلفن : ۲۲۱۹۱۶۰۰-۲۱-۹۸+

ایمیل : export@kavehglass.com

واحد رسیدگی به شکایات مشتریان
تلفن : ۸۴۴۰۸-۲۱-۹۸+