برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، ماشین آلات و ابزار آلات استان

پانزدهمین نمایشگاه بزرگ صنعت استان مرکزی همزمان با اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر اراک هفته اول آبانماه در اراک برگزار می‌شود.