مراقبت‌های شخصی در زمان كار با كربنات سديم

حفاظت پوست:

از تماس مستقيم پوست با اين ماده جلوگيري كنيد.

استفاده از دستكش پنبه اي كافي است

(اگر قليا خشك باشد)

حفاظت چشم:

از عينك هاي محافظ در برابر مواد شيميايي استفاده شود.

حفاظت بدن:

از كلاه ايمني و لباس كار آستين بلند استفاده كنيد شود.

در محيط كار چشم شور و دوش آب موجود باشد.

حفاظت تنفسي:

محيط كار حتما مجهز به سييستم تهويه باشد تا ذارت ريز، داخل سيستم تنفسي نشود.

در محيط داراي گرد و غبار از ماسك استفاده شود.

انبار:

از محل هاي خشك و داراي تهويه جهت انبار استفاده شود.

از آسيب رساندن به كيسه هاي محتوي محصول خودداري و از تماس اين ماده با آب و رطوبت اجتناب كنيد.

محل نگه داري اين ماده به دور از مخازن اسيد باشد.