ملی پوش کشورمان در مسابقات کاراته قهرمانی جهان

با آرزوی موفقیت برای ملی پوش کشورمان در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در بوداپست آقای صالح اباذری. 🏆
ایشان تا با اینجای کار در مقابل حریف سوییسی خود ۷-۰ پیروز میدان شد.