نکوداشت حاج ابراهیم عسگریان، بنیان‌گذار گروه صنعتی شیشه کاوه و عضو هیئت مدیره مجمع کارآفرینان ایران

 

نکوداشت حاج ابراهیم عسگریان، بنیان‌گذار گروه صنعتی شیشه کاوه و عضو هیئت مدیره مجمع کارآفرینان ایران نیز به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه کارآفرینی کشور در حاشیه دومین مراسم “صبح آفرینش” برگزار و *نخستین مدال کارآفرینی* این مجمع نیز به ایشان هدیه داده شد.