بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در شیراز

حضور گروه صنعتی شیشه کاوه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

زمان: ۷ الی ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲

مکان: شیراز محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان فارس