بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان در تبریز

حضور گروه صنعتی شیشه کاوه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان

زمان: ۲ الی ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲

مکان: تبریز نمایشگاه بین المللی تبریز