تفاوت بین سدیم کربنات سبک و سنگین :

تفاوت بین سدیم سبک و سنگین چه میباشد؟

به خوبی میدانید که سدیم کربنات به دو صورت مورد استفاده می‌باشد:

کربنات سدیم سنگین و کربنات سدیم سبک

در حالت کلی فرم های سبک و سنگین از لحاظ شیمیایی هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها چگالی آنهاست که با یکدیگر تفاوت دارد. فرم سنگین علاوه بر چگالی بالاتر ذرات درشت تری نیز دارد و بیشتر در صنعت شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالیکه فرم سبک چگالی کمتری داشته و در صنایع غذایی ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود.