بیست و سومین همایش ملی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی ۱۴۰۰

بیست و سومین همایش ملی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی ۱۴۰۰

افتخاری دیگر از مجموعه گروه صنعتی شیشه کاوه

سازمان حفاظت محيط زيست كشور در راستاي حمايت از فعالان  و بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابت سالم و سازنده، هر ساله همايش تقدير از واحد هاي صنعتي، معدني و خدماتي سبز كشور را تدارك مي‌بيند، بر اساس شاخص‌ها و معيار‌هاي تعيين شده تعداد ۳۰۳ واحد صنعتي و خدماتي خود را درمعرض آزمون قرارداده‌اند و نهايتا ۷۵ واحد با ارائه مستندات و رعايت الزامات زيست محيطي توانسته‌اند به عنوان صنعت و خدمات سبز انتخاب شوند، در همين راستا گروه صنعتي كاوه همواره با حمايت و صيانت از محيط زيست در كنار رونق توليد كشور در بيست و سومين همايش ملي واحد‌هاي صنعتي، معدني و خدماتي سبز ۱۴۰۰ موفق به دريافت تنديس زرين در رتبه صنعت سبز برگزيده كشور متعلق به شركت شیشه آسا فلوت و دو تنديس سيمين در رتبه صنعت سبز كشور متعلق به شركت‌هاي شیشه فلوت كاويان و كربنات سديم کاوه از سوي رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر سلاجقه  و معاونت محترم محیط زیست انسانی جناب آقای دکتر تجریشی شده است.