ژانویه 17, 2024

نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان، ایران – 1402

برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تاریخ 20 الی 23 دی ماه 1402 در اصفهان