دسامبر 13, 2023

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته مشهد – آذر 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تاریخ 1 الی 4 آذر ماه 1402 در مشهد برگزار گردید