نوامبر 15, 2023

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی شیشه و صنایع وابسته در ترکیه – آبان 1402

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی شیشه و صنایع وابسته در ترکیه ( استانبول)
زمان برگزاری ۲۰ الی ۲۳ آبان ۱۴۰۲