دسامبر 2, 2018

کاوه سودا

 

يكي از مواد اوليه مهم در صنعت شيشه كربنات سديم مي‌باشد. با توجه به توليد محدود اين محصول در ايران، گروه صنعتي شيشه كاوه در جهت پاسخگويي به نياز بازار داخل و همچنين افزايش پويايي صنايع داخلي تصميم به احداث يك كارخانه توليد كربنات سديم گرفت.

صنايع شيميايي كاوه سودا از مجموعه كارخانجات گروه صنعتي شيشه كاوه در سال ۱۳۷۵ تأسيس شد. فعاليت‌هاي شركت صنايع شيميايي كاوه سودا متمركز بر توليد كربنات سديم سبك و سنگين و همچنين جوش شيرين با كيفيت بالا مطابق با آخرين فناوري‌ها مي‌باشد.