اکتبر 12, 2022

كاويان جار ساچی

كارخانه كاويان جار ساچی واقع در استان خراسان رضوي شهر فرميان – شهرك صنعتي كاويان می باشد

اين كارخانه داراي 3 خط توليد جار و بطري و داراي ظرفيت توليد 230 تن در روز مي باشد.