ژانویه 22, 2020

قالب سازی و ماشین افزار

  • ایران تول

    با عنایت به اهمیت بسیار زیاد تأمین به موقع قالب جهت خطوط ظروف شیشه‌ای، شركت ايران تول در سال ۱۳۵۹ تأسيس گردید
  • سرامیک فردا

    بيشتر نقشه‌ها و طرح‌هاي مهندسي تهيه شده توسط شركت فني مهندسي پترو كاوه، توسط شركت سراميك فردا اجرا مي‌شوند
  • پترو کاوه

    شركت فني مهندسي پترو كاوه يك شركت بزرگ طراحي و مشاوره در حوزه صنايع شيشه، شيميايي و پتروشيمي مي‌باشد كه در سال ۱۳۶۹ به عنوان دپارتمان فني گروه صنعتي شيشه كاوه تأسيس گرديد.