ژانویه 21, 2020

پيام رياست هيئت مديره

تغييرات در صنعت شيشه بسيار سريع است. چه بسا تغييرات زيادي نيز در آينده نزديك در اين صنعت ايجاد شود. در گروه صنعتي شيشه كاوه تمام برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات بايد بر اساس كيفيت مطلوب در جهت رضايتمندي مشتريان باشد. براي نيل به اين هدف اصول زير بايد در كانون توجه كليه همكاران قرار گيرد:

  • دستيابي به كيفيت مطلوب
  • خدمات‌رساني مناسب به مشتريان
  • ايجاد محيطي مساعد جهت كار و رشد كاركنان
  • تعهد به مسئوليت‌هاي اجتماعي

لازمه رسيدن به كيفيت مطلوب، علاوه بر رعايت اصول فوق، سرمايه‌گذاري مستمر در توسعه منابع انساني و تكنولوژي مي‌باشد. ما باور داريم كه بهترين نتايج را زماني به دست مي‌آوريم كه سازمانمان را نه تنها در رهبري و سياست‌گذاري بلكه در بهره‌وري نيز توانمند سازيم.

تنها چيزي كه در جهان ثابت است “تغيير” است. ما افتخار مي‌كنيم كه با رويي باز و گشاده از تغييرات استقبال نموده و در كسب و كار خود، تغييرات را مديريت مي‌نماييم.

با احترام

ابراهيم عسگريان

رئيس هيئت مديره