ژانویه 21, 2020

مأموريت و چشم انداز

ماموریت

« تعهد به تعالي اساس سازمان ما مي‌باشد. »

گروه صنعتی شيشه كاوه متعهد به ارائه محصولات با کیفیت برای اطمینان از بالاترین سطح رضایت مشتریان و تحقق انتظارات مشتریان خود است. همچنین این مجموعه به طور مداوم در حال نوآوري است تا بتواند كسب و كار راحت‌تر و ارزانتری را برای بازارهاي داخلي و بين‌المللي ایجاد کند.

چشم انداز

« جوهره اعضاي كاوه رشد و آینده نگریست. »

اين مفهوم همچنين احترام به محيط زيست و مسئوليت اجتماعي طبق سياست‌هاي هیئت مدیره در طول سال‌ها بوده است و كاوه بايد آينده سازمان خود را با سرمايه‌گذاري صحيح در نيروي كار و نوآوري، براي كمك به چالش‌هاي دهه‌هاي آينده روبرو كند.