اکتبر 8, 2019

رفلكس اكواستار و اكواستار پلاس( كنترل كننده انرژي )

 

پوشش‌هاي كنترل كننده انرژي با هدف به حداقل رساندن ميزان عبور تشعشعات ماوراء بنفش و مادون قرمز از طريق بدنه شيشه بدون كاستن قابل ملاحظه‌اي از انتقال نور مرئي توسعه داده شده‌ است. انرژي تشعشعي يكي از مهمترين راه‌هاي انتقال حرارت در پنجره‌ها مي‌باشد. كاهش ضريب انتشار در يك يا چند سطح از پنجره مي‌تواند خواص عايق كنندگي آن را بهبود بخشد.

اينجا است كه پوشش‌هاي كم گسيل (Low-E) يا كنترل كننده انرژي به ميدان مي‌آيند. شيشه‌هاي اكو استار كاوه از پوششي با ضخامت بسيار نازك در حد ميكروسكوپي تشكيل شده‌اند كه قابليت انعكاس انرژي‌هاي با طول موج كوتاه و بلند يا همان انرژي حرارتي را دارد. در فصل زمستان، هنگامي كه انرژي حرارتي داخل ساختمان تمايل به فرار به محيط سرد خارج از آن را دارد، پوشش كنترل كننده انرژي از عبور آن جلوگيري كرده آن را به داخل ساختمان بازتاب مي‌نمايد و از اين طريق باعث كاهش اتلاف انرژي تشعشعي از طريق شيشه مي‌گردد. خلاف اين جريان انرژي نيز در تابستان رخ مي‌دهد.

 

کاتالوگ اکو استارکاتالوگ اکو استار پلاس