ژوئن 10, 2019

سیل خوزستان و کرمانشاه سال ۱۳۹۸

گروه صنعتی کاوه ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان حوادث ناشی از زلزله، کمک های اهدایی خود را به مردم سیل زده خوزستان و کرمانشاه رساند