نوامبر 19, 2018

قالب سازی و ماشین افزار

يكي از كليدي ترين پروسه هاي توليد محصولات شيشه و بلور، ساخت قالب و اصلاح آن بر اساس نيازهاي كارخانه- بازار و مشتري مي باشد. پيش از اين روند درخواست ساخت قالب تا نصب نهايي در خطوط  زمان زيادي را از مجموعه صرف مي كرد كه امروزه با ايجاد كارخانه قالبسازي ايران تول اين زمان به حداقل رسيده و موجب بهره وري بالاي مجموعه گرديده است.