ژوئن 9, 2019

آزاد سازی زندانیان

گروه صنعتی شیشه کاوه هر ساله به منظور حمایت در جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، اقدام به مساعدت مالی می کند.