نور خورشید

نور خورشید از سه طیف اصلی تشکیل می شود: ماوراء بنفش تابش بلند مدت این پرتو موجب تغییر رنگ اجسام از جمله پرده، فرش و … خواهد شد. برای جلوگیری از تابش این طیف باید ضریب عبور اشعه ماوراء بنفش از شیشه را مورد توجه قرار داد. نور مرئی نورمرئی اگر بصورت کنترل شده وارد اطلاعت بیشتر دربارهنور خورشید[…]

کاربرد شیشه در معماری

کاربرد شیشه در معماری شیشه به دلیل زیبایی که ایجاد می کند از قرن های پیش از آن برای طراحی داخلی و خارجی استفاده می شده. هنر معماری هر روز در حال پیشرفت می باشد و از مواد و ابزا جدید برای بوجود آوردن دکوراسیون جدید استفاده می شود. از جمله مواد جدید می توان اطلاعت بیشتر دربارهکاربرد شیشه در معماری[…]

تولید شیشه فلوت

شيشه فلوت چيست و چگونه ساخته مي شود؟ از زمان معرفي شيشه فلوت در سال 1959 توسط پيلكينگتون فرآيند فلوت آرام آرام به نحو گسترده‌اي جايگزين فرآيندهاي شيشه تخت گرديده است .شيشه تخت حاصل از روش فلوت در مقايسه با فرآيندهاي توليد قديمي‌تر شيشه تخت مزايايي دارد كه عبارتند از : -فرآيند فلوت قادر است اطلاعت بیشتر دربارهتولید شیشه فلوت[…]

تولید آینه‌ها

انعکاس از همان ابتدا، برای بشر مجذوب کننده و رمزآلود و دیدن چهره خود در اجسام براق، بسیار تعجب آور بوده است. تولید آینه از همان اصل بازتاب نور و تمایل ذاتی بشر برای دیدن انعکاس آغاز شده است. اما تا کنون  به تنوع آینه ها و کاربرد های آن و حتی فرآیند تولید آینه اطلاعت بیشتر دربارهتولید آینه‌ها[…]