دسامبر 2, 2018

ابهر سیلیس

مهمترين محصول توليدي كارخانه ابهر سيليس توليد سيليس و دولوميت دانه بندي شده بعنوان مواد اوليه در توليد شيشه جام مي‌باشد. استفاده از بهترين مواد اوليه استخراج شده از معادن اختصاصي گروه صنعتي شيشه كاوه در نزديكي سايت كارخانه، يك فاكتور مثبت در توليد محصولاتي با كيفيت بالا مي باشد.
استفاده از تكنولوژي پيشرفته در فرايند توليد سيليس دانه بندي شده در قياس با روشهاي سنتي، باعث افزايش قابل توجهي در كيفيت محصول توليدي شده است.