دسامبر 2, 2018

ابهر سیلیس

مهمترين فعاليت كارخانه ابهر سيليس، توليد سيليس و دولوميت دانه‌بندي شده به عنوان مواد اوليه در توليد شيشه جام مي‌باشد. استفاده از بهترين مواد اوليه استخراج شده از معادن اختصاصي گروه صنعتي شيشه كاوه در نزديكي سايت كارخانه، يك فاكتور مثبت در توليد محصولاتي با كيفيت بالا مي‌باشد.

استفاده از فناوري پيشرفته در فرآيند توليد سيليس دانه‌بندي شده در قياس با روش‌هاي سنتي، باعث افزايش قابل توجهي در كيفيت محصول نهايي شده است.