نوامبر 28, 2018

شیشه مظروف یزد

كارخانه شيشه مظروف يزد با هدف توليد انواع سرويس هاي غذاخوري بلوري خصوصاً توليد محصولاتي به روش پرسي به مجموعه كارخانجات گروه صنعتي شيشه كاوه اضافه گرديد. اين كارخانه در سال 1984 باقدرت توليد موثر و راندمان بهره وري بالا آغاز بكار نمود و در حال حاضر ظرفيت هاي لازم جهت توسعه خطوط توليد جديد را تا 25 خط توليد بطور كامل دارا ميباشد.

هم اكنون بالغ بر 500 نفر نيروي فعال در بخش توليدي كارخانه مشغول بكار هستند. اخيراً يك ماشين چاپ 8 رنگي در راستاي توسعه تنوع محصولات و پاسخگوئي قوي تر به مشتريان به خط توليد اضافه و مورد بهره برداري قرار گرفته است.