نوامبر 21, 2018

خط مشی QHSE

گروه صنعتي شيشه كاوه به منظور کارآیی و بهره مندی از منابع انرژی، سیستم مدیریت انرژی خود را بر اساس استاندارد آي آن سي آي / ام سي ايي 2000- 2008 طراحی و اجرا كرده و سياستهاي انرژي زير را معرفي كرد:

+ استفاده از استانداردها و الگوهاي مصرف انرژي مناسب

+ افزايش بهره وري توليد و كاهش محصولات معيوب و رد شده

+ بهبود فرهنگ سازماني در زمينه مديريت انرژي

+ بهينه سازي مصرف منابع انرژي مطابق با سطح كيفيت محصول

+ افزايش بهره وري انرژي و كاهش هزينه هاي انرژي

مديريت و همه افراد سازمان براين باوراند كه مديريت مناسب مصرف انرژي منجر به توسعه پايدار گروه صنعتي شيشه كاوه خواهد شد و همه متعهد به بهبود سيستم مديريت انرژي در سازمان سيستم مديريت انرژي هستند.

امروزه عنصر كليدي در كسب و كار كيفيت است و بهبود كيفيت مي تواند نقص را كاهش و بهره وري را افزايش دهد. در گروه صنعتي شيشه كاوه پيشرفت كيفيت با استفاده از سيستم هاي مديريت كيفيت و استانداردهاي دقيق پشتيباني مي شود.

در زمينه شيشه تخت؛ اين شركت استانداردهاي ملي 10673-2؛ 10673-4 و 10673-5 براي شيشه ساختماني توسط بنياد استاندارد و تحقيقات صنعتي را كسب كرده است. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازمان كشوري است كه مي تواند بطور قانوني استانداردهاي رسمي براي محصولات را توسعه و تعيين كند.

کاوه، بر اساس مسئولیت اجتماعی و تمایل به پيشرفت مداوم نام تجاري خود در بازارهای ملی و بین المللی، روند خود را در زمینه کیفیت ISO9001/2008 سلامت/ ايمني OHSAS18001/2007 دنبال مي كند و به منظور دستيابي به رضايت مشتري سياست هاي زير را معرفي مي نمايد:

+حفظ و ارتقا كيفيت بر اساس استانداردهاي داخلي و بين المللي

+ افزايش بهره وري از منابع سازماني و طبيعي

+ ايجاد ابزار جديد براي جلوگيري از آلودگي و حفظ محيط زيست

+ کنترل و کاهش و در صورت امکان از بین بردن خطرات بهداشت و ایمنی کارکنان بر اساس استانداردهاي ملي

+ ترويج كار با كيفيت بالا از طريق آموزش مستمر افراد

+ همكاري در اموزش و ارتقاي تامين كنندگان سازمان

سيستم QHSE ( كيفيت؛ سلامت؛ ايمني؛ محيط زيست)  ما با جستجو يك پيشرفت مستمر در حال توسعه است و بايد در تمامي پروسه هاي شركت با شاخض هاي نظارت استفاده شود.اين شاخص ها اثبات رعايت اهداف ما و در طي بررسي هاي مديريتي بازبيني خواهد شد.

آزمایشگاه های مستقر و کالیبراسیون معتبر در گروه صنعتي شيشه کاوه برای اکثر آزمایشات و کالیبراسیون مورد نیاز صنعت شیشه، بعنوان بهترین رتبه بندي آزمايشگاهي در ایران شناخته مي شوند. بر اساس استاندارد مورد نياز ISO/IEC 17025:2005؛ شيشه كاوه سیستم مدیریت آزمایشگاه خود را طراحی و پیاده سازی کرده است تا خدمات جامع را به مشتریان خود با اهداف زیر ارائه دهد:

+ درک نیازهای قانونی مشتریان به ارائه خدمات با کیفیت برتر به آنها از طریق استفاده از افراد ماهر

+ ارتقا مهارت و بهره وری افراد از طریق آموزش سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر منابع انسانی

+بهينه سازي استفاده از منابع و امكانات موجود بمنظور ارتقا مهارت ها و كاهش هزينه ها

+ استاندارد سازي خدمات آزمايشگاهي

+ در نظر گرفتن تمام الزامات استاندارد و به ويژه الزامات ISO/IEC17025:2005

+ پشتیبانی و تهیه آزمایشگاه ها با دستگاه های به روز شده و مناسب برای ارتقا سرویس دهی به مشتریان و افزایش ظرفیت آزمایش و کالیبراسیون آزمايشگا ه ها

تمام مدیران مرتبط و افراد در سازمان باید به اهداف و سیاست های فوق الذکر متعهد باشند.

انجمن اروپا اشاره دارد كه يك محصول مطابق با استاندارد فني اروپا بعنوان يك توافق اروپايي هماهنگ شناخته مي شود. استانداردها براي برداشتن موانع فني در تجارت محصولات ساختماني ايجاد شده است. يك استاندارد منحصر براي نوع ها و گروه هاي عمده شيشه وجود دارد. اين استانداردها جايگزين هراستاندارد هاي ملي خواهند شد. سيستم مديريتي گروه صنعتي شيشه كاوه مطابق با الزامات دستورالعمل 89/106/EEC توسط اس جي اس ارزيابي و تاييد شده است.