آوریل 8, 2019

شیشه سولار کاوه

 

كارخانه شیشه سولار کاوه با هدف تولید انواع شیشه مشجر و سولار پنل به زودی احداث و بهره‌برداری خواهد شد