مارس 11, 2019

فلوت دماوند

 

پروژه شيشه فلوت دماوند با هدف توسعه تولید شیشه و رفع نیاز بازارهای داخلی و خارجی در سال‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.