مارس 11, 2019

بلور و شیشه تابان

 

اين شركت سومين خط توليد شيشه فلوت گروه صنعتي كاوه و همچنين دومين خط توليد شيشه مشجر گروه كاوه ميباشد كه در 10 فوريه 2004 بعنوان شركت شيشه تابان از مجموعه كارخانجات اين گروه واقع در شهر صنعتي كاوه احداث گرديد. شركت شيشه تابان يكي از شركتهاي بزرگ در زمينه توليد شيشه مشجر و فلوت در ايران مي باشد.

شركت شيشه تابان توليدكننده شيشه فلوت با مشخصات ويژه و كاربردهاي خاص ميباشد. در مواردي كه انتقال نور زياد مورد نياز است مثل عينكهاي جوشكاري و ماسكها يا در طراحي هاي داخلي محصولات شيشه تابان انتخابی مناسب ميباشد. طيف گسترده انواع شيشه مشجر كه توسط شيشه تابان ارائه شده است بصورت بسيار مطلوبي مورد استقبال مشتريان واقع شده است. ظرفيت خط توليد و پهناي مناسب آن از خصوصيات ايمني واحد بوده كه نسبت به اولين خط توليد شيشه فلوت متفاوت مي باشد. در حاليكه اولين خط توليد قادر به توليد شيشه با عرض 160 سانتي متر و طول 321 سانتي متر بوده است، خط جديد قابليت توليد شيشه با عرض 225 سانتي متر را دارا ميباشد. خط توليد جديد فضاي جديدي را در بخش صادرات و همچنين ارائه طيف وسيع تر اندازه هاي موردنياز در بازار بومي موجود ايجاد نموده است. تمام فعاليت هاي طراحي و ساختاري براي خط توليد توسط مهندسان و پرسنل گروه كاوه انجام شده است.