مارس 3, 2019

ماموریت و چشم انداز

ماموریت

“تعهد به تعالي اساس سازمان ما مي باشد”

گروه صنعتی شيشه كاوه متعهد به ارائه محصولات با کیفیت برای اطمینان از بالاترین سطح رضایت مشتریان و تحقق انتظارات مشتریان خود است.

همچنین این مجموعه به طور مداوم در حال نوآوري است تا بتواند كسب و كار راحت تر و ارزانتری را برای بازارهاي داخلي و بين المللي ایجاد کند.

 

چشم انداز

“جوهره اعضاي كاوه رشد و آینده نگریست”

اين مفهوم همچنين احترام به محيط زيست و مسئوليت اجتماعي طبق سياست هاي هیئت مدیره در طول سال‌ها بوده است و كاوه بايد آينده ي سازمان خود را با سرمايه گذاري صحيح در نيروي كار و نوآوري، براي كمك به چالش هاي دهه هاي آينده روبرو كند.