فوریه 26, 2019

فلوت هرمز

فلوت هرمز با هدف توسعه بازارهای صادراتی کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی جهت دسترسی آسان به صادرات دریایی در سال‌هاي آتي به بهره‌برداری خواهد رسيد.