نوامبر 27, 2018

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی :

ایران ، تهران ، انتهای اتوبان امام علی شمال ، بلوار اوشان ، خیابان شهید مژدی ،    پلاک 4 ، ساختمان کاوه
کد پستی: 1956983111 تهران, ایران

دفتر مركزي

تلفن : 29100-21-98+, 29490-21-98+
فکس 1 : 22198009-21-98+
فکس 2 : 22198010-21-98+
ایمیل : info@kavehglass.com
خط ویژه : 84400-21-98+

منابع انساني

تلفن : 84400-21-98+
فکس 1 : 22198009-21-98+
فکس 2 : 22198010-21-98+
ایمیل : jobs@kavehglass.com

واحد صادرات

تلفن : 84405-21-98+
فکس 1 : 22198002-21-98+
فکس 2 : 22198003-21-98+
ایمیل : export@kavehglass.com
خط ویژه : 84405-21-98+

واحد فروش

تلفن : 84404-21-98+
فکس :22198001-21-98+
ایمیل : sales@kavehglass.com
خط ویژه : 84404-21-98+