نوامبر 28, 2018

ساوه جام

کارخانه ساوه جام در سال ۱۳۶۶ در زمینی به مساحت ۵.۸  هکتار و زیر بنای ۳۳۵۰۰ متر مربع در شهر صنعتی کاوه به منظور تولید شیشه های جام در ضخامتهای مختلف راه اندازی گردید .

واحد تولید شیشه های ساده با چهار خط تولید همزمان و با حجم تولید ۲۵۰ تن روزانه اقدام به تولید شیشه در ضخامتهای ۱  الی ۱۰ میلیمتر جهت مصارف ساختمانی میکند

شیشه های جام تولیدی این شرکت از طریق فرایند کشش افقی تولید میگردد.

 

خط تولید مشجر

اولین خط تولید شیشه مشجر گروه صنعتی شیشه کاوه در سال ۱۳۷۸ در کارخانه ساوه جام با هدف جلب رضایت و پاسخگویی به نیاز بازار مشتریان احداث گردید.

این خط تولید شیشه مشجر با ظرفیت تولید روزانه ۱۴۰ تن اقدام به تولید مجموعه کاملی از گلهای مشجر مورد استفاده در بازار داخلی و کشور های منطقه مینماید.

این خط در تنوعی از رنگ های ، سبز ، برنز ، آبی و دودی مشجر اقدام به تولید می نماید.