نوامبر 28, 2018

ساوه جام

کارخانه ساوه جام در سال 1366 در زمینی به مساحت 5.8 هکتار و زیر بنای 33500 متر مربع در شهر صنعتی کاوه به منظور تولید شیشه های جام در ضخامتهای مختلف راه اندازی گردید .

واحد تولید شیشه های ساده با چهار خط تولید همزمان و با حجم تولید 250 تن روزانه اقدام به تولید شیشه در ضخامتهای 1 الی 10 میلیمتر جهت مصارف ساختمانی میکند

شیشه های جام تولیدی این شرکت از طریق فرایند کشش افقی تولید میگردد.

 

خط تولید مشجر

اولین خط تولید شیشه مشجر گروه صنعتی شیشه کاوه در سال 1378 در کارخانه ساوه جام با هدف جلب رضایت و پاسخگویی به نیاز بازار مشتریان احداث گردید.

این خط تولید شیشه مشجر با ظرفیت تولید روزانه 140 تن اقدام به تولید مجموعه کاملی از گلهای مشجر مورد استفاده در بازار داخلی و کشور های منطقه مینماید.

این خط در تنوعی از رنگ های ، سبز ، برنز ، آبی و دودی مشجر اقدام به تولید می نماید.