سپتامبر 20, 2020

شیشه شیت

 

از نیمه اول قرن بیستم تا كنون، شیشه شيت به روش نورد یا كشش توليد می‌گردد. عمليات نورد توسط غلطک به معناي عبور شیشه مذاب خروجي از مخزن کوره از روی لبه نسوز و از بین غلطک‌ها مي‌باشد. از طرف ديگر، فرآيند كشش شامل فرو بردن یک صفحه فلزی در داخل حمامي از شیشه مذاب و به آرامی بیرون کشیدن آن است، به طوريكه مذاب از بین دو خنک کننده عبور داده می‌شود تا نوك آن به شكل یک روبان نازك در آيد. تا اواسط دهه ۱۹۰۰ سه نوع فرآيند كشش وجود داشت که کل تولید جهانی شیشه تخت را در بر مي‌گرفت: Fourcault ، Pittsburgh و Libbey-Owens.

 

دانلود کاتالوگ