مارس 15, 2020

فاز جدید شیشه مظروف یزد

گروه صنعتي شيشه كاوه در راستاي تأمين نياز بازار و ايجاد اشتغال مولد و پايدار در نظر دارد طرح توسعه جديد واقع در شهرك صنعتي خضر آباد يزد با ظرفيت روزانه ۱۲۰ تن را راه‌اندازي نمايد.

اميد است افتتاح اين طرح در سال جديد با استفاده از كار و سرمايه ايراني، زمينه‌ساز افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي كشور عزيزمان ايران باشد.