اکتبر 8, 2019

شيشه دوجداره

يك شيشه دو يا چند جداره يا واحد شيشه‌اي عايق‌بندي شده (IGU) در واقع تركيبي از دو يا چند لايه شيشه مي‌باشد كه در قالب يك سيستم يكپارچه درون قاب پنجره به كار مي‌رود. اين جداره‌ها توسط اسپيسر و يك لايه هوا يا گاز خشك از هم جدا مي‌شوند. شيشه دو جداره يك انتخاب ايده‌آل جهت صرفه‌جويي انرژي و علاوه بر آن به حداقل رساندن سر و صدا مي‌باشد. هواي محصور شده در فاصله بين شيشه‌ها نقش يك لايه عايق را در اين ميان بازي مي‌كند. اين مقاومت ايجاد شده در برابر گرما سبب مي‌شود كه گريز حرارتي كمتري در زمستان رخ داده و فضاي داخل خانه در آسايش حرارتي بيشتري قرار گيرد. دو جداره‌سازي در تابستان اثر عكس داشته و از ورود گرماي ناخواسته به داخل جلوگيري مي‌نمايد. اين عايق‌بندي اضافي وابستگي شما را به گرم‌كن‌ها و تهويه مطبوع كاسته و در نهايت هزينه‌هاي انرژي شما را كاهش مي‌دهد.

 

دانلود کاتالوگ