سپتامبر 29, 2019

نظر سنجی از مشتریان

گروه صنعتي كاوه در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش درک متقابل با مشتریان،‌ به صورت دوره ای میزان رضایت مشتریان خود را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف از پرسشنامه ای که پیش روی شماست بررسی میزان سطح رضایتمندی مشتریان می باشد. اطمینان داشته باشید که نظرات شما همواره راهگشای ما در حل مشکلات و ارائه خدمات به شما خواهد بود. امیدواریم با استفاده از نظرات سودمند شما مشتری ارجمند، گامی موثر در راستای سرویس دهی مطلوب برداشته و رضایت خاطر شما را کسب نماییم، که در واقع این امر بزرگترین دارایی گروه صنعتي كاوه است.