ژوئن 16, 2019

بازدید معاونت سازمان محیط زیست از کاویان سیلیس و بهره برداری از سیستم فیلتراسیون جدید

حفاظت محیط زیست به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری محیط زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود.

حفاظت از محیط زیست و نگهداری منابع محدود آن وظیفه تمام افراد جامعه می باشد، گروه صنعتی شیشه کاوه نیز همواره در حفظ این منابع کوشا می باشد.

برای همین منظور معاونت سازمان محیط زیست از کارخانه کاویان سیلیس و بهره برداری سیستم فیلتراسیون بازدید کردند.