ژوئن 16, 2019

همایش مدیریت مصرف برق برای مدیران واحدهای صنعتی

مدیریت مصرف برق شامل مجموعه أی از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور منطقی کردن مصرف برق است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه برق دست یافت .

گروه صنعتی شیشه کاوه نیز به منظور مدیریت و بهبود مصرف برق در واحدهای صنعتی خود، همایش مدیریت مصرف برق برای مدیران واحدهای صنعتی را در شهر صنعتی کاوه به میزبانی کاوه فلوت برگزار نمود.