ژوئن 16, 2019

بازدید مسئولین از کارخانجات در خرداد ماه ۹۸

بازدید مسئولین از کارخانجات به منظور مشاهده خطوط تولید و روند کارکرد و همچنین ارتباط مستقیم با مدیران و کارگران برای بهبود فرآیند تولید