ژوئن 9, 2019

مراسم افطار (مراغه، سوریه، ساوه، دیر، شیراز)

افطاری موجب انس و الفت، تجدید دیدارها، پیوند ارحام، انفاق، و ترویج خوبیها و دوستی‌هاست و اما مهمترین اثر افطاری، در ترویج فرهنگ روزه‌داری است ضمن آن که شادی و طراوت فوق العاده‌ای هم به ماه مبارک رمضان می‌بخشد. افطاری موقعیتی فراهم می‌کند تا روزه‌داران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر تاثیر بگیرند و اعتقادات خود را تقویت کنند.

گروه صنعتی شیشه کاوه نیز به این امر توجه داشته و هر سال در ماه مبارک رمضان به منظور آشنایی کارمندان و خانواده های آنها با یکدیگر ضیافت افطار را برگزار می نماید.
امسال نیز این مراسم در کشور سوریه، شهر مراغه، ساوه، شیراز و شهر دیر برگزار گردید و همچنین افراد حاضر در مراسم از کارخانجات کاوه بازدید کردند.

مراسم افطاری در شهر ساوه

مراسم افطاری در شهر شیراز

مراسم افطاری در کشور سوریه

مراسم افطاری در شهر دیر

مراسم افطاری در شهر مراغه