نقش اصلی و ضروری کربنات سدیم در تهیه انواع شیشه

ایا نقش اصلی و ضروری کربنات سدیم در تهیه انواع شیشه را میدانید؟

در واقع، کربنات سدیم را می توان یکی از مواد اولیه برای صنعت شیشه سازی به شمار آورد

با توجه به اینکه ماده اصلی و ضروری برای شیشه گری، ترکیبات حاوی سیلیس است اما نقش اساسی کربنات سدیم، تمیز کننده و یکنواخت کننده ترکیبات سیلیسی می باشد.

این ماده می تواند نقطه ذوب مخلوط شیشه گری را کاهش دهد؛ به این ترتیب به افزودن مواد گران تر یا نایاب تر به مواد اولیه نیازی نیست.