محصولاتی که بازیافت آن حال زمین را بهتر می کند

انتخاب با شماست   !

محصولاتی که بازیافت آن حال زمین را بهتر می کند

 چرا شیشه را بازیافت می کنیم؟

  1. استفاده از منابع طبیعی کره زمین کاهش می یابد.
  2. سلسله مراتب تولید سبزتر (دوستدار محیط زیست) است زیرا میزان هر گونه آلودگی در بازیافت نسبت به تولید مواد خام بسیار کمتر است.
  3. زباله ها و پسماند های بسیار کمی تولید می شوند که این امر می تواند برای محیط زیست گامی مثبت تلقی شود.
  • کاهش مصرف سوخت های فسیلی

نفت سیاه و گاز طبیعی جزو سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر به شمار می آیند. با سوزاندن سوخت های فسیلی، گاز دی اکسید در جو آزاد می شود. باید بدانید که گاز دی اکسید جزو گازهایی است که به روند گرمایش زمین سرعت می دهد و موجب تشدید تغییرات آب و هوایی می گردد . می توان گفت که هنگام بازیافت شیشه، به میزان ۴۰ درصد سوخت کمتری مورد استفاده قرار می گیرد، به بیانی دیگر می توان گفت که ۴۰ درصد دی اکسید کمتری در جو زمین منتشر می شود.

  • بازیافت شیشه‌ چگونه بر محیط اثر می‌گذارد؟

باید بدانید که بازیافت هم برای محیط طبیعی و هم برای ما انسان ها یک مسئله مهم و حیاتی است. بازیافت شیشه احتیاج به استخراج شن و ماسه و سنگ‌آهک را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد، همچنین می تواند خطراتی از جمله ایجاد بریدگی در انسان‌ها، گونه های جانوری و آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها را  به طرز شگفت انگیزی کاهش دهد.

  • کاهش آلودگی

در بازیافت شیشه نسبت به تولید شیشه مواد خام و انرژی کمتری مصرف می شود بنابراین این فرآیند علاوه بر تولید گازهای مضر کمتر، منابع طبیعی را برای نسل های آینده حفظ می کند. باید بدانید که شیشه های تولید شده از شیشه های بازیافتی، میزان آلودگی هوا را حدود ۲۰ درصد و آلودگی آب را حدود ۵۰ درصد کاهش می دهد.