شيشه آزور

گروه صنعتي شيشه كاوه در راستاي توسعه سبد محصولات رنگي خود بر اساس نياز بازار، اقدام به توليد شيشه آبي آزور نموده است. اين نوع شيشه همانند ساير شيشه‌هاي رنگي قابليت استفاده در كليه محيط‌هاي داخلي و خارجي از قبيل نماها و سازه‌هاي شيشه‌اي، نورگيرها، پارتيشن‌ها و … را دارا مي‌باشد.