شیشه آنتیک مشجر آبی

محصولی مشابه طرح‌های قدیمی شيشه و مناسب برای استفاده در کتیبه‌ها، درب و پنجره‌هاي اُرسی، مکان‌های گردگشگری و کارهای تزئینی و هنری، طرح‌های ویتراي، باغ موزه‌ها، نگارخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و مرمت اماکن قديمي و باستانی