بازارچه خیریه به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک

بازارچه خیریه به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک
زمان: ۱۸ الی ۲۴ آبان ماه
آدرس : خیابان ولی عصر نرسیده به میدان تجریش ایستگاه باغ فردوس  کوچه طوس کوچه ستاره پلاک ۳