نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

6 الی 9 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

از ساعت 10 الی 18